DEPRESYON

Depresyon (majör depresif bozukluk) Dünya Sağlık Örgütüne göre dünyada ölümcül olmayan yeti yitimine neden olan hastalıklardan arasında birinci sırada yer almaktadır. Amerikan Psikiyatri Birliğinin psikiyatrik hastalıkları sınıflandırması ile ilgili yayınladığı kitapta (DSM-5, 2013) depresyon tanısı koymak için 9 belirti saptanmış ve bu belirtilerden en az beşinin depresyon tanısı için gerekli olduğu belirtilmiştir. Depresyonda duygu, bilişsel ve nörovejetatif alanlarda değişiklikler olmaktadır.

Bu değişiklikler: (1) Depresif duygudurum, (2) zevk almanın azalması ya da ilgi kaybı, (3) uykuda değişikler, (4) iştahta ya da kiloda değişikler, (5) düşünme yeteneğinde ya da odaklanma yeteneğinde azalma ya da kararsızlık, (6) psikomotor artış ya da azalış, (7) halsizlik ya da enerji düşüklüğü, (8) değersizlik duygusu ya da aşırı ya da uygunsuz suçluluk duygusu, (9) yineleyen ölüm düşünceleri, bir plan yapmaksızın yineleyen kendini öldürme düşünceleri veya kendini öldürme girişimleri, ya da kendini öldürmek için spesifik bir plan.

Yukarıda bahsedilen 9 belirti dışında başka belirtiler de depresyonda görülebilir.

Depresyon hafiften ağıra kadar farklı şiddetlerde olabilir ve farklı alt tipleri vardır. Alt tipler ise şöyledir: Melankolik özellikler gösteren, psikotik özellikler gösteren, mevsimsel gidiş gösteren, atipik özellikler gösteren, karma özellikler gösteren, doğum sonu başlangıçlı, katatonik özellikler gösteren, çifte depresyon, kronik depresyon (distimi). Hem depresyonun alt tiplerine hem de şiddetine göre depresyonun tedavi planı değişmektedir.

Depresyonun tedavisinde somatik tedaviler, özgül psikoterapiler ve psikososyal girişimler etkili bulunmuştur. Somatik tedaviler: İlaç tedavisi, EKT, vagal sinir uyarılması, transkranial manyetik uyarı (TMS), ışık tedavisi, uyku yoksunluğu tedavisi. Psikoterapiler: Bilişsel davranışçı tedavi, kişiler arası tedavi, Davranışçı aktivasyon terapi, çözüm odaklı kısa terapi, farkındalık temelli bilişsel terapi, destekleyici çift terapi, kısa süreli psikodinamik terapi.